Tržičan

GLASILO OBČINE TRŽIČ

Spoštovani!

Tržičan spremlja dogajanja v tržiški občini. Bralci ga radi prebirajo. Izhaja osemkrat letno, brezplačno pa ga prejemajo vsa gospodinjstva, s.p.-ji in d.o.o.-ji v občini Tržič.

Časopis je dosegljiv tudi na spletni strani specom.si.