Odsev Trzin

ODSEV, GLASILO OBČINE TRZIN

Izhaja vsak 20. dan v mesecu; naklada 1.500 izvodov; prejemniki: brezplačno VSA gospodinjstva občine Trzin; Ekskluzivno tržimo oglasni prostor (tel. 040 202 384, mail: bojan.rauh@specom.si)

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

(navedene cene veljajo za eno objavo)

Notranje strani velikost cena v EUR
1/1 185 x 256 mm 450,00
1/2 185 x 126 mm 250,00
1/4 90 x 126 mm 145,00
1/8 90 x 61 mm 85,00
1/16 90 x 30 mm 50,00
  • zadnja stran: +20%
  • popusti za večkratno oglaševanje
  • v cenah ni upoštevan 22% DDV