Skrinja

GLASILO RADOVLJIŠKE DEKANIJE

Spoštovani!

18. decembra 2003 je v gorenjskem prostoru zaživelo novo glasilo – občasnik SKRINJA, ki ga izdaja dekanija Radovljica. Glasilo radovljiške dekanije, ki je največja v Sloveniji, združuje 24 župnij na območju zgornje Gorenjske, od Bohinja do Begunj in od Podnarta do Rateč. V nakladi 5.000 izvodov predstavlja glasilo, ki je brezplačno na voljo po župnijah, aktualne dogodke in zanimivosti iz življenja radovljiške dekanije.

Glede na omenjeno naklado in dejstvo, da glasilo pokriva prostor vseh šestih občin zgornje Gorenjske in njegovo brezplačno distribucijo, menimo, da bi bila SKRINJA lahko zanimiv in učinkovit medij za promocijo vašega podjetja oz. predstavitve vaših izdelkov. Zato vam ponujamo možnost oglaševanja. SKRINJA in vaš oglas sta vidna tudi na spletni strani specom.si.

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

(navedene cene veljajo za enobarvno objavo)

Notranje strani velikost cena v EUR
1/1 179 x 254 mm 550,00
1/2 179 x 126 mm 340,00
1/4 88 x 126 mm 190,00
1/8 91 x 61 mm 120,00
  • zadnja stran: +20%
  • v cenah ni upoštevan 22% DDV

Veseli bomo, če nas boste poklicali!

Naš naslov: SPECOM d.o.o., časopisno-založniška dejavnost in oblikovanje, Dobrška ulica 4, 4248 Lesce, tel. 04/ 53 18 636, GSM 040 202 384 (Bojan Rauh) ali 04/53 10 007 (dr. Avgust Mencinger), email: bojan.rauh@specom.si

Priporočamo se za naročilo in vas lepo pozdravljamo!

Bojan Rauh, Specom d.o.o.
dr. Avgust Mencinger, Dekanijski pastoralni svet