Bohinjske novice

GLASILO OBČINE BOHINJ

Spoštovani!

Bohinjske novice spremljajo dogajanja v bohinjski občini. Bralci jih radi prebirajo. Izhajajo mesečno, brezplačno pa jih prejemajo vsa gospodinjstva v občini Bohinj.

Ker časopis v celoti pokriva prebivalstvo občine je kot tak zelo zanimiv za oglaševalce. Časopis in vaš oglas v njem je dosegljiv tudi na spletni strani specom.si. Če prodajate ali ponujate svoje storitve oz. izdelke predlagamo vaše sodelovanje v Bohinjskih novicah!

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

(navedene cene veljajo za enobarvno objavo)

Notranje strani velikost cena v EUR
1/1 185 x 255 mm 530,00
1/2 185 x 126 mm 270,00
1/4 91 x 126 mm 140,00
1/8 91 x 61 mm 80,00
1/16 91 x 29 mm 50,00
  • zadnja stran: +20%
  • popusti: 5 objav -5%, 10 objav -10%
  • v cenah ni upoštevan 22% DDV

LOKALNE VOLITVE 2018

Kandidatom (kandidati za župana, liste) na volitvah pripada po odloku o glasilu Občine Bohinj brezplačen
¼ (91×126 mm) oglas, če želijo večji oglas, morajo le-tega doplačati:

  • ¼ (91×126 mm) – 112,00 eur
  • ½ (185×126 mm) – 216,00 eur.

– v cenah ni upoštevan 22 % DDV.

___

Priporočamo se za naročilo in vas lepo pozdravljamo!

Bojan Rauh, Specom d.o.o., oktober 2018

040 202 384

bojan.rauh@specom.si