Glas občine Naklo

GLASILO OBČINE NAKLO

Spoštovani!

Glasilo, ki bo odslej povsem v barvah, v sliki in besedi spremlja dogajanja v naklanski občini. Ponavadi so to novice, za katere v »velikih« časopisih običajno zmanjka prostora, v lokalnem okolju pa so zelo zaželene. Glasilo izhaja štirikrat letno – marca, maja, septembra in decembra. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v naklanski občini.

Ker glasilo v celoti pokriva prebivalstvo naklanske občine in vsa gospodinjstva je kot tak zelo zanimiv za oglaševalce. Če prodajate ali ponujate svoje storitve oz. izdelke predlagamo vaše sodelovanje v glasilu Glas občine Naklo!

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

(navedene cene veljajo za eno barvno objavo)

Notranje strani velikost cena v EUR
1/1 185 x 255 mm 500,00
1/2 185 x 126 mm 300,00
1/4 91 x 126 mm 160,00
1/6 91 x 80 mm 130,00
1/8 91 x 61 mm 100,00
Oglas v pdf formatu pošljite na naš naslov. Če želite, da vam mi oblikujemo oglas, nam pošljite elemente (logotip v krivuljah, sliko in tekst).

  • zadnja stran: +20%
  • v cenah ni upoštevan 22% DDV

Priporočamo se za naročilo in vas lepo pozdravljamo!

Bojan Rauh, Specom d.o.o.