Naše novice

informativni časopis zgornje Gorenjske REGIONALNI INFORMATIVNI ČASOPIS (BLED-BOHINJ-GORJE-JESENICE-KRANJSKA GORA-RADOVLJICA-ŽIROVNICA) NAŠE NOVICE, mesečni informativni časopis zgornje Gorenjske, so namenjene prebivalcem tega področja. Da bi v NAŠIH NOVICAH izvedeli, kaj je zanimivega pri sosedih in ne prebirali novic le znotraj svojih občin. Razdrobljeni prostor posameznih občin znova povezujemo.

NAŠE NOVICE, informativni časopis zgornje Gorenjske (gospodarstvo, turizem, naši kraji in ljudje, kultura, šport, rekreacija, izleti in še kaj). NAŠE NOVICE so odvisne edino od bralcev in oglaševalcev. PREDNOSTI ZA OGLAŠEVALCE:

  • edini informativni časopis zgornje Gorenjske
  • povezuje sedem občin zgornje Gorenjske (Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica)
  • vsak mesec ga brezplačno prejmejo gospodinjstva zgornje Gorenjske
  • barvni časopis A4 formata izhaja v nakladi 15.000 izvodov

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

(navedene cene veljajo za enobarvno objavo)

Notranje strani velikost cena v EUR
1/1 185 x 255 mm 600,00
1/2 185 x 126 mm 360,00
1/4 91 x 126 mm 220,00
1/8 91 x 61 mm 130,00
1/16 91 x 29 mm 80,00
  • naslovnica (1/8 ali 1/16) +100%, zadnja stran: +20%
  • popusti: 5 objav -5%, 10 objav -10%
  • v cenah ni upoštevan 22% DDV
  • stimulativni popusti za nove naročnike

Podatki izdajatelja in kontakt: SPECOM d.o.o. časopisno-založniška dejavnost in oblikovanje, 4240 Radovljica, p.p. 39, tel. 04/ 53 18 636, faks 04/53 15 548 GSM 040 202 384, e-mail: bojan.rauh@specom.si

Bojan Rauh, odgovorni urednik oktober 2013