Tržičan

GLASILO OBČINE TRŽIČ

Glasilo Tržičan izhaja prve dni v mesecu; naklada 5.980 izvodov; prejemniki: brezplačno VSA gospodinjstva občine Tržič; Ekskluzivno tržimo oglasni prostor (tel. 040 202 384, mail: bojan.rauh@specom.si)

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

(navedene cene veljajo za eno objavo)

Notranje strani velikost cena v EUR
1/1 185 x 256 mm 590,00
1/2 185 x 126 mm 350,00
1/4 90 x 126 mm 180,00
1/8 90 x 61 mm 110,00
1/16 90 x 30 mm 60,00
  • zadnja stran: +20%
  • popusti za večkratno oglaševanje
  • v cenah ni upoštevan 22% DDV

___

Priporočamo se za naročilo in vas lepo pozdravljamo!

Bojan Rauh, Specom d.o.o.

040 202 384

bojan.rauh@specom.si