Bohinjske novice

GLASILO OBČINE BOHINJ

Spoštovani!

Bohinjske novice spremljajo dogajanja v bohinjski občini. Bralci jih radi prebirajo. Izhajajo mesečno, brezplačno pa jih prejemajo vsa gospodinjstva v občini Bohinj.

Ker časopis v celoti pokriva prebivalstvo občine je kot tak zelo zanimiv za oglaševalce. Časopis in vaš oglas v njem je dosegljiv tudi na spletni strani specom.si. Če prodajate ali ponujate svoje storitve oz. izdelke predlagamo vaše sodelovanje v Bohinjskih novicah!

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

(navedene cene veljajo za eno objavo)

Notranje strani velikost cena v EUR
1/1 185 x 255 mm 580,00
1/2 185 x 126 mm 300,00
1/4 91 x 126 mm 160,00
1/8 91 x 61 mm 90,00
1/16 91 x 29 mm 60,00
  • zadnja stran: +20%
  • popusti: 5 objav -5%, 10 objav -10%
  • v cenah ni upoštevan 22% DDV

___

Priporočamo se za naročilo in vas lepo pozdravljamo!

Bojan Rauh, Specom d.o.o.

040 202 384

bojan.rauh@specom.si